Nasze usługi

Ciągłość pracy czy świadczenia usług są kluczowe dla każdej firmy. W dobie rynku pracownika, coraz trudniej pozyskać kadrę o odpowiednich kwalifikacjach, a dodatkowo w odpowiednim miejscu, czasie i co niezwykle ważne, za odpowiednie wynagrodzenie. Oferujemy wsparcie w znalezieniu lojalnych i zmotywowanych pracowników zatrudnionych na elastycznych i uczciwych zasadach.

Jedna z najbardziej elastycznych form zatrudnienia. Pozyskujemy pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem, zatrudniamy ich na podstawie ustawy o pracy tymczasowej, a następnie oddelegowujemy do pracy w firmie klienta.

Taka forma jest świetnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy:

 

OUTSOURCING PROCESÓW

To innowacyjne rozwiązanie bazuje na przejęciu odpowiedzialności za procesy lub funkcje spoza działalności podstawowej naszych klientów. Dla pełnej optymalizacji, wdrażamy ustalone z klientem wskaźniki oraz dobieramy narzędzia i metody.

Implementacja takiego modelu współpracy daje organizacjom możliwość kontroli kosztów, minimalizacji ryzyka i wzrostu konkurencyjności.

Branże, w których outsourcing procesów najczęściej jest wdrażany: 

OUTSOURCING PRACOWNICZY

 To główna oś naszej działalności – w ramach usługi, przyjmujemy firmowe działy HR pod nasze skrzydła. Oferujemy profesjonalną rekrutację pracowników w krajach Europy Wschodniej i Azji. Proces naboru zawsze prowadzimy przez nasze własne biura, dzięki czemu jest on transparentny i szybki.

Kompleksowo zajmujemy się:

Jako zewnętrzny dział HR, pozyskujemy dla naszych klientów najlepszych kandydatów o pożądanym doświadczeniu i umiejętnościach. Nasi wielojęzyczni doradcy docierają do konkretnie zdefiniowanego profilu pracowników, spełniających stawiane wymagania.

Istniejące w firmach rozwiązania HR nie zawsze są wystarczająco skuteczne lub efektywne. W ramach doradztwa, wspieramy organizacje w rozwoju pracowników i procesów, poprzez dostarczanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb.

Zajmujemy się m.in.:

Jak pracujemy?
START
PROJEKTUSŁUCHAMY

Wiemy, że każdy klient ma inne potrzeby, dlatego uważnie słuchamy i układamy indywidualny plan działania w oparciu o sprawdzone praktyki.
PODPISUJEMY UMOWĘ


REKRUTUJEMY I DOSTARCZAMY

Rekrutujemy pracowników legalizujemy ich pobyt i wdrażamy ich w nowe środowisko pracy. Na co dzień jesteśmy z nimi w kontakcie.
NADZORUJEMYREAGUJEMY

Rozumiemy, że potrzeby mogą się zmieniać w czasie, dlatego elastycznie reagujemy na zmieniające się warunki i zapotrzebowanie
RAPORTUJEMY
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU